FSIE 40 años

secundario normat eso

 

DOG: PUBLICADAS INSTRUCIÓNS DESENVOLVEMENTO CURRÍCULO ESO E BACHARELATO NO CURSO 2017-18

DOG perspectRESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

DOG: AMPLIACIÓN DAS MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA NA E.S.O. E NO BACHARELATO

DOG perspectORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta (Igualdade de xénero e Obradoiro de música, na ESO, e Electrotecnia no BTO).

Documentos relacionados

Accede á RESOLUCIÓN (DOG, 5-8-2016)

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 202 anónimos e ningún membro en liña