FSIE 40 años

secundario normat eso

 

CONDICIÓNS DE FORMACIÓN DO PROFESORADO DA E.S.O. E DO BACHARELATO

Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato.

Ver REAL DECRETO (BOE, 17-7-2010)

DEROGA:

CENTROS PLURILINGÜES PARA O CURSO 2010-2011

Orde do 30 de xuño de 2010 pola que se regulan, con carácter experimental, os centros plurilingües na Comunidade Autónoma de Galicia, para o curso 2010/2011.

Ver ORDE (DOG, 6-7-2010)

SECCIÓNS BILINGÜES (2)

CORRECCIÓN de erros. Orde do 12 de maio de 2011 pola que se regulan as seccións bilingües en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario.

Ver ORDE (DOG, 20-5-2011)

Ver Corrección erros ORDE (DOG, 30-5-2011)

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIA EN IDIOMAS PARA IMPARTIR NUNHA L. ESTRANXEIRA ÁREAS, MATERIAS OU MÓDULOS NON LINGÜÍSTICOS

ORDE do 18 de febreiro de 2011 pola que se establece o procedemento de acreditación de competencia en idiomas do profesorado para impartir nunha lingua estranxeira áreas, materias ou módulos non lingüísticos nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Ver ORDE (DOG, 26-4-2011)

 Banner lateralcampañaescolarizac 17 18

Temos 136 anónimos e ningún membro en liña